ผู้บริหาร

นายเทียน แผลงฤทธิ์
นายก อบต.ยางขี้นก

Login Form

ปฎิทิน

No event in the calendar
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ช่องทางเพื่อประชาชน

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดอุบลราชธานี

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

การขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีทอดตลาด

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตำบลยางขี้นก

เรื่อง  การขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  และ   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 โดยวิธีทอดตลาด 
 
         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะขาย ครุภัณฑ์ที่ชำรุด  ประจำปีบประมาณ  พ.ศ. 2558

 และ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559   จำนวน  25  รายการ

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Social Network

...
...
<...
<...

ข่าวเมืองอุบล

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.