ผู้บริหาร

นายเทียน แผลงฤทธิ์
นายก อบต.ยางขี้นก

Login Form

ปฎิทิน

No event in the calendar
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ช่องทางเพื่อประชาชน

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดอุบลราชธานี

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ศึกษาดูงาน อบต.โนนโหนน

วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  นายเทียน  แผลงฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก นำทีมคณะศึกษาดูงานโดยมีข้าราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชนเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       ทั้งนี้เพื่อเพื่อนำความรู้ แนวทางการปฏิบัติ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาพัฒนาพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก ยังประโยชน์สุข สู่พี่น้องประชาชนตำบลยางขี้นก ต่อไป

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Social Network

...
...
<...
<...

ข่าวเมืองอุบล

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.