ผู้บริหาร

นายเทียน แผลงฤทธิ์
นายก อบต.ยางขี้นก

Login Form

ปฎิทิน

No event in the calendar
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ช่องทางเพื่อประชาชน

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดอุบลราชธานี

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูพนักงานจ้าง

       วันที่ 11  ตุลาคม พ.ศ. 2559  นายเทียน  แผลงฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก นั่งเป็นประธานเพื่อรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 /2559 เพื่อประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

       ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีรูปธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ และนโยบาย ยังประโยชน์สุข สู่พี่น้องประชาชนตำบลยางขี้นก 

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Social Network

...
...
<...
<...

ข่าวเมืองอุบล

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.