ผู้บริหาร

นายเทียน แผลงฤทธิ์
นายก อบต.ยางขี้นก

Login Form

ปฎิทิน

No event in the calendar
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ช่องทางเพื่อประชาชน

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดอุบลราชธานี

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ยางขี้นก

>> ทะเบียนภูมิปัญญา  หมู่ที่ 3-ปป

>> ทะเบียนภูมิปัญญา  หมู่ที่ 5

 

>> ทะเบียนภูมิปัญญา  หมู่ที่ 10

 

>> ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นายศรี   วรสุทธิ์ ม.1

>> ภูมิปัญญาในท้องถิ่น  นายสนิท จันทร์หอม หมู่ที  6 

 

>>ภูมิปัญญาในท้องถิ่น นางแก้ว  บุญชัย หมู่ที 1

 

 

>> ภูมิปัญญาในท้องถิ่น นางบังอร จันทร์มา หมู่ที  6

 

 

>> ภูมิปัญญาในท้องถิ่น นางมะลิ  จันทร์โยธา หมู่ที 1

 

 

>> ภูมิปัญญาในท้องถิ่น นายจันทร์ที จันทร์หอม หมู่ที  6 

 

 

>> ภูมิปัญญาในท้องถิ่น นายบัวลี  ศิลารักษ์  หมู่ที5

 

 

>> ภูมิปัญญาในท้องถิ่น นายบุญเลิศ จันทร์หอม หมู่ที  6

 

 

>> ภูมิปัญญาในท้องถิ่น นายระวี จันทร์หอม หมู่ที  6

 

 

>> ภูมิปัญญาในท้องถิ่น นายศุกลชัย ใจเที่ยง หมู่ที  6 

 

 

>> ภูมิปัญญาในท้องถิ่น นายสัมพันธ์ วรสุทธิ์ หมู่ที  6 

 

>> ภูมิปัญญาในท้องถิ่น นายสุนทร   ฉลวยแสง หมู่ที 1 

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Social Network

...
...
<...
<...

ข่าวเมืองอุบล

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.