ผู้บริหาร

นายเทียน แผลงฤทธิ์
นายก อบต.ยางขี้นก

Login Form

ปฎิทิน

No event in the calendar
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ช่องทางเพื่อประชาชน

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดอุบลราชธานี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

>>>>  การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.  2564

>>>>  การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

>>>>  การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

>>>> การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ     (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565

>>>>  การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

>>>>  การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    (แบบ สขร.๑)ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

>>>>  การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    (แบบ สขร.๑)ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565

>>>>  การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    (แบบ สขร.๑)ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

 

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Social Network

...
...
<...
<...

ข่าวเมืองอุบล

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.