ผู้บริหาร

นายเทียน แผลงฤทธิ์
นายก อบต.ยางขี้นก

Login Form

ปฎิทิน

No event in the calendar
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ช่องทางเพื่อประชาชน

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 5 ตัน ๖ ล้อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลยางขี้นก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 5 ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตําบล 
ยางขี้นก อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีคัดเลือก 

>>>><<<<

 

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Social Network

...
...
<...
<...

ข่าวเมืองอุบล

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.