ผู้บริหาร

นายเทียน แผลงฤทธิ์
นายก อบต.ยางขี้นก
นายเทียน แผลงฤทธิ์
นายก อบต.ยางขี้นก

Login Form

พยากรณ์อากาศ

ช่องทางเพื่อประชาชน

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ระดับจังหวัด

     สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการประชุมกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน ธ.ค. 2561 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงาน        ดีเด่น ดังนี้


1. องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ระดับจังหวัด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


2. องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ระดับจังหวัด          ด้านบริหารจัดการน้ำ โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

E-Service

ปฎิทิน

No event in the calendar
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ฉลากกินแบ่ง

ข่าวเมืองอุบล

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.