ผู้บริหาร

นายเทียน แผลงฤทธิ์
นายก อบต.ยางขี้นก
นายเทียน แผลงฤทธิ์
นายก อบต.ยางขี้นก

Login Form

พยากรณ์อากาศ

ช่องทางเพื่อประชาชน

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดอุบลราชธานี

งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาเหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำหนองใหญ่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางขึ้นก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาเหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำหนองใหญ่

เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมูที่ ๘ โดยก่อสร้างอาคารตลาดขายของทั่วไป จำนวน ๑ หลัง ก่อสร้างอาคาร
หอประชุม จำนวน ๑ หลัง ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ชาย-หญิง จำนวน ๑ หลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>>>> รายละเอียดเพิ่มเติม<<<<<

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

E-Service

ปฎิทิน

No event in the calendar
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ฉลากกินแบ่ง

ข่าวเมืองอุบล

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.